KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(KSÜKAM)

KSÜKAM Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nda-10.10.2019

KSÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KSÜKAM); Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı işbirliği ile 01-02 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Çalıştayı"nda yer aldı. KAGİD başkanı Kibar ÖZDEMİR'in açılış konuşması ve proje hakkında kısa bilgilendirmesi ile başlayan çalıştay, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda Sosyolog Gül ERDOST'un "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Tüm Alanlara ve Çalışma Yaşamına Etkisi", "Türkiye'de Kadının Konumu", 24. Dönem İstanbul Milletvekili, Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Melda ONUR'un "Kadın ve Demokrasi", "Türkiye'de Siyasette Kadın" ve Gazeteci Serpil YILMAZ'ın "Medyada Kadın Algısı", "Medyanın Kadın Yaşamı Üzerindeki Etkisi" isimli sunumları ile devam etti. Gül ERDOST ve Serpil YILMAZ'ın "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yasal Dayanakları ve Uygulama Sonuçları" isimli sunumları ile son bulan çalıştaya; hemen hemen tüm meslek alanında yer alan kadınların yanısıra siyasi parti kadın temsilcileri, emekli kadınlar ve ev hanımları da katıldı.