Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(KSÜKAM)


“DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ”

Türkiye, Kanada ve Peru’nun ortak girişimleri sonucunda, kız çocuklarının insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 2012 yılından itibaren 11 Ekim gününün ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir.

''Dünya Kız Çocukları Günü'' kız çocuklarının durumlarıyla ilgili tüm dünyada bilinç ve farkındalık oluşturması yönünden önem arz etmektedir.

Kız çocukları ile ilgili olarak başlıca cinsiyet ayrımcılığı, eğitim haklarından yeterince yararlanamama, zorla ve erken yaşta evlilik, çocuk gelinler, şiddet ve istismar ve töre uygulamaları gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. Bunların görülme sıklığı toplumlara göre farklı olup, eğitim düzeyi ve gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgilidir. Cinsiyet ayrımcılığı, dünya genelinde milyonlarca çocuğu etkilemektedir. Diğer taraftan erken evlilikler nedeniyle anne-çocuk ölümleri, kadına yönelik şiddet ve istismarın artması, ruh ve beden sağlığının bozulması, eğitimin yarıda kalması ya da aksaması gibi toplumda ciddi sonuçları olan ekonomik ve sosyal problemler söz konusu olmaktadır.

Kız çocuklarının daha iyi eğitim almalarının sağlanması, güçlü bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi, yaşam becerilerinin artırılması, meslek sahibi olmalarının sağlanması, zorla evlendirme ve erken evliliklerin önlenmesi ve hayat şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Kız çocuklarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi, toplum olarak en acil çözüm üretilmesi gereken konuların başında gelmekte olup; bu konuda ailelere ve toplumlara büyük görev düşmektedir. Kız çocuklarına verilecek destekler yoksulluk, eşitsizlik ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadeleyi hızlandırabilecek, şiddetin önlenmesine yardımcı olacak, bu sayede kız çocuklarının, insan haklarından etkili bir şekilde yararlanabilmesi mümkün olabilecektir. Desteklenen kız çocuklarının yarının güçlü kadınları, anneleri ve toplumun her kesiminde yer alacak bireyleri olarak gelişmiş toplumların inşasına önemli katkıları olacaktır. Kadınların eğitime, istihdama ve sosyal hayata katılımı Türkiye’nin gelişmesi için zorunlu olup, bunu sağlamak için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olunması ve herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir.

"2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" arasında, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek" önemli başlıklardan biri olup; bu kapsamdaki hedeflerden bazıları kız çocuklarının öncelikle eğitimin her kademesinde ilerlemesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi, kamu alanları ve özel alanlarda, bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik, kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismarı da kapsayan şiddetin her türünün ortadan kaldırılması, ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamu hizmetleri, altyapı ve sosyal koruma politikalarının sağlanması ve hane ve aile içinde sorumluluğun ulusal açıdan uygun bir biçimde paylaşılmasının geliştirilmesi yoluyla tanınması ve değer görmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlenmeleri için sağlam politikaların ve yasal olarak uygulanabilir mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi olarak sıralanmaktadır.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde bütün dünyada kız çocuklarının her türlü şiddetten uzak tutulmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları, onurlu ve güçlü bireyler olarak toplumda yer almaları gerektiğine dikkati çekmek istiyorum.

Bu bağlamda, toplumun bütün kesimlerine kız çocuklarımızın yanı sıra genç kızlarımız ve üniversite öğrencisi kızlarımızla da ilgili olarak her türlü şiddet, istismar ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda duyarlı olma çağrısında bulunmak istiyorum.

KSÜKAM Müdürü

Prof. Dr. Naciye KURTUL


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı